Waar komt de Reiki energie vandaan – de Bron van Reiki.

Er bestaan veel misverstanden en onduidelijkheden over de bron waar Reiki vandaan komt. Ik heb het sterke vermoeden dat deze misverstanden zijn terug te voeren op de manier waarop Reiki vanuit Japan via Amerika is verspreid. Zoals wellicht bekend is Reiki in eerste instantie via mevrouw Takata, die woonde op Hawaii, naar Amerika gebracht. En later via haar kleindochter Lei Furumoto en de Reiki Alliance verder naar Amerika en de rest van de Westerse wereld. Mevrouw Takata heeft voor de Amerikanen die zij lesgaf, de oorspronkelijke Boeddhistische traditie, waarop Reiki is gebaseerd, geheel vervangen door de Christelijke traditie. Hoewel het doorgeven van Reiki via de handen gelijk is gebleven, heeft dit op een aantal andere essentiele punten verstrekkende gevolgen gehad, met name voor het kunnen begrijpen van de Bron waar Reiki vandaan komt.
Het doel van het Boeddhisme is, kort gezegd, dat je als mens gaat beseffen dat je volledig samenvalt met de Eenheid (ook wel non-dualiteit genoemd). Als dat gelukt is wordt dat ‘Verlichting’ genoemd (en doorbreek je de reïncarnatie cyclus). De Reiki energie is afkomstig uit het Boeddhistische begrip ‘Eenheid’. Als je dit ‘vertaalt’ naar het Christendom, dan kun je het begrip ‘Eenheid’ min of meer vervangen door het begrip ‘God’ (een kenmerkend verschil is overigens dat ‘God’ gezien wordt als een machtig persoon buiten de mens en dat je ‘Eenheid’ meer moet zien als een soort energie die alles omvat, ook de mens). En omdat de Christelijke God vereerd moet worden, mag je niet zomaar zeggen dat God de bron van Reiki is. Bovendien zou je dan ook nog problemen kunnen krijgen met diverse christelijke kerkgenootschappen, omdat dit als Godslastering opgevat kan worden. Daarom is het begrip ‘God’ weggelaten uit het verhaal van Reiki. En de bron van Reiki wordt dan noodzakelijkerwijze buiten ‘God’ (of ‘Eenheid’) geplaatst waardoor je onnauwkeurige of vage omschrijvingen krijgt van deze Bron. Om Reiki te kunnen toepassen en uitleggen moet je dan vervolgens een sterk beroep doen op het vertrouwen in de bron. Op zich hoeft dat geen bezwaar te zijn. Maar als je gaat nadenken of discussiëren over wat deze bron dan precies is, dan is het risico van misverstanden en tegenstrijdige meningen groot. Het uiteindelijke gevolg is veel twijfel en soms zelf wantrouwen, bijvoorbeeld omdat mensen gaan denken dat de Bron van Reiki ‘vervuild’ zou kunnen zijn. Het gevolg is ook dat er andere Reiki-stromingen zijn ontstaan die zeggen dat hun Universele Levensenergie uit andere (betere) bronnen afkomstig is.
Samenvattend wil ik zeggen dat de Reiki energie (=Universele Levensenergie) afkomstig is uit De Eenheid (non-dualiteit) en dat daarom de bron van Reiki nooit vervuild kan raken. Bovendien is de Reiki-Energie van alle Reiki-stromingen uit De Eenheid afkomstig (in ‘Eenheid’ kan geen onderscheid bestaan, anders zou het geen ‘Eenheid’ zijn), zodat er geen wezenlijk onderscheid is tussen de verschillende Reiki-stromingen. De inwijdingen die je krijgt van je Reiki Master tijdens een Reiki cursus zijn dan eigenlijk bedoeld om contact kunnen te maken met de Eenheid, zodat je de Reiki-energie kunt doorgeven. En dat contact maken met de Eenheid (non-dualiteit) past dan weer perfect in het doel van de Boeddhistische traditie, want contact maken met de Eenheid is een stapje op weg naar ‘Verlichting’.

Ik hoop dat ik een tipje van de sluier over de Bron van Reiki heb kunnen oplichten. In de opeenvolgende Reiki cursussen, zoals ik ze geef, heb ik de gelegenheid om dit verhaal te verduidelijken en er nog veel meer over te vertellen dan hier.